ربات mabots.ir

بررسی و معرفی اکانت هایی که توسط ربات maatwitterbot سعی در افزایش تعداد ریتوییت هایشان دارند. آدرس سایت این ربات: mabots.ir اکانت توییتر گرداننده این ربات: twitter.com/miladkamali85 از این ربات همچنین برای ساختن این اکانت استفاده شده است: twitter.com/sheroshab اکانت هایی که از این ربات برای ریتوییت کردن توییت های دیگران استفاده کرده اند: لیست […]