ربات mabots.ir

بررسی و معرفی اکانت هایی که توسط ربات maatwitterbot سعی در افزایش تعداد ریتوییت هایشان دارند.

آدرس سایت این ربات: mabots.ir

domain: mabots.ir
ascii: mabots.ir
remarks: (Domain Holder) Milad kamali
remarks: (Domain Holder Address) Khayyam 24, Mashhad, Khorasan Razavi, IR
holder-c: mk2218-irnic
admin-c: mk2218-irnic
tech-c: mk2218-irnic
bill-c: er1229-irnic
nserver: ns247.mihanwebhost.com
nserver: ns248.mihanwebhost.com
last-updated: 2019-02-16
expire-date: 2020-03-04
source: IRNIC # Filtered

nic-hdl: mk2218-irnic
person: Milad kamali
org: Liparis
e-mail: miladgradient@yahoo.com
address: Khayyam 24, Mashhad, Khorasan Razavi, IR
phone: 5137633333
source: IRNIC # Filtered

nic-hdl: er1229-irnic
org: ertebatat netmihan
e-mail: lir@mihanwebhost.com
source: IRNIC # Filtered

اکانت توییتر گرداننده این ربات: twitter.com/miladkamali85

از این ربات همچنین برای ساختن این اکانت استفاده شده است: twitter.com/sheroshab

اکانت هایی که از این ربات برای ریتوییت کردن توییت های دیگران استفاده کرده اند:

لیست کامل: https://blog.bestfarsi.com/wp-content/uploads/2019/05/mabots_retweets.csv

اکانت هایی که توییت هایشان توسط این ربات ریتوییت شده است:

لیست کامل: https://blog.bestfarsi.com/wp-content/uploads/2019/05/mabots_retweeted.csv